Hàm RIGHT trong Excel, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, cú pháp, ví dụ mi

Hàm RIGHT trong Excel, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, cú pháp, ví dụ mi là một Thủ Thuật hay được nhiều bạn quan tâm trong quá trình làm việc và cuộc sống. Chính vì thế hôm nay SIÊU TOOLS sẽ hướng dẫn bạn rõ hơn về Hàm RIGHT trong Excel, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, cú pháp, ví dụ mi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết bên dưới nhé!


Để tìm kiếm thông tin và lấy dữ liệu trong Excel bên ngoài sử dụng hàm VLOOKUP, hàm MID, hàm LEFT … bạn cũng có thể sử dụng RIGHT hàm. Không biết cách sử dụng RIGHT function như thế nào bạn có thể tham khảo hướng dẫn trong bài viết dưới đây và làm theo nhé.

Có nhiều người dùng yêu cầu bài toán cần ứng dụng có QUYỀN ể thực hiện được nhanh hơn, như lấy 2 chữ cái cuối cùng trong người dùng tên của một danh sách dữ liệu danh sách khách hàng khó khăn….

ham ngay trong excel

RIGHT trong excel

HÀM RỒI use to trành ký tự bên phải của ký tự chuỗi, có các cú pháp rất đơn giản, dễ hiểu, áp dụng được hết cho các phiên bản Excel Excel Microsoft with Google go to Google Sheets.

RIGHT function used in Excel – Ví dụ minh họa

1. L i ích sử dụng RIGHT function

+ Hàm RIGHT giúp lấy những ký tự mình muốn ra khỏi 1 ký tự dài
+ Áp dụng được trên nhiều dữ liệu chuỗi

2. Cách lấy RIGHT trong EXCEL

Cu method: RIGHT (văn bản, n)

– Buổi sáng tốt lành: + Tmáy lẻ: (Dây buộc tham số) character string.

+ n: Các ký tự cần cắt ra từ ký tự chuỗi.

Chức năng: Cut ra N character in string chữ từ bên phải.

M vt vài lưu ý:

– Tham số n phải lớn hơn hoặc bằng 0
– Nếu không có tham số n thì Excel sẽ mặc định nó là giá trị 1
– If n to number over the length of the string character string, the result return on will be toàn bộ ký tự chuỗi
HÀM RỒI luôn luôn trả về kết quả là Văn bản các ký tự, các ký tự trả về có thể là các số và các bạn sẽ hiểu nhầm rằng đây là các số. Điều này hoàn toàn không đúng, mặc dù các giá trị trả về nhìn như là số nhưng nó vẫn luôn là Văn bản văn bản, tùy chọn trường hợp có thể kà hmnm khi kmnợ kết quả này để nó phù hợp khi tính toán và tra cứu.

3. Ví dụ cụ thể dùng RIGHT function in EXCEL

Bạn sẽ 1: Cut string with field not have an number N:

Ở nhà BÊN PHẢI to get the character of the column “Mã HS” trường hợp không có tham số N.
– Tren E5 ta gõ công thức như sau: E6 = RIGHT (D6) và nhấn Enter.
– Ô D6 is ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.
– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E6

ham đúng

Bạn sẽ 2: Cut ra 2 character from string in column “Tôi có HS”Từ bên phải.

Đúng rồi BÊN PHẢI to get 2 character of column “Tôi có HS”.
– Tren E6 ta gõ công thức như sau: E6 = RIGHT (D6, 2) và nhấn Enter.
– Ô D6 is ô chứa dữ liệu muốn cắt chuỗi.
– Kết quả sẽ hiển thị lên ô E6

su dung ham ngay excel

4. RIGHT trong EXCEL

Trong thực tế, RIGHT function rất hiếm khi được sử dụng riêng. Thường thì trong hầu hết các hàm RIGHT của trường được sử dụng kết hợp với các hàm khác trong Excel trong tổ hợp công thức.

4.1 Trích xuất chuỗi ký tự Theo Sau 1 Ký Tự Cụ Thể

Trong trường hợp nếu bạn muốn trích xuất ký tự chuỗi theo một công cụ ký tự, sử dụng chức năng TÌM KIẾM hoặc chức năng TÌM KIẾM để xác định ký tự vị trí đó, ngoại trừ ký tự vị trí sử dụng LEN chức năng, ký tự kéo số muốn chọn từ bên phải ban đầu chuỗi.

Chong Chong Chong:

RIGHT (chuỗi, LEN (chuỗi) – TÌM KIẾM (ký tự, chuỗi))

Ví dụ ô A2 chứa chúng và tên được cách nhau bởi dấu cách, mục tiêu của bạn là kéo tên phần cùng sang một cột khác. Áp dụng công thức trên, sau đó A2 nhập vào khoảng trống của chuỗi và nhập ký tự vào khoảng trống “”, như công thức dưới đây

= RIGHT (A2, LEN (A2) -SEARCH (“”, A2))

Công thức trên trả về kết quả dưới đây:

ham ngay trong excel

Tương tự, bạn có thể trích xuất chuỗi theo bất kỳ ký tự nào khác, chẳng hạn như dấu phẩy, hai chấm, hay dấu nối,…. Nếu bạn muốn xem ba trong số họ (-), bạn có thể làm như sau:

= RIGHT (A2, LEN (A2) -SEARCH (“-“, A2))

Công thức trên trả về kết quả dưới đây:

ham ngay trong excel

4.2 Xuất chuỗi Sau Dấu Phân Cách Cuối cùng

Khi phức tạp chuỗi có xử lý một phân vùng xuất hiện nhiều lần, thường thì bạn phải trích xuất văn bản chuỗi sau cuối cùng của phân tách. Để mọi thứ dễ hiểu hơn, bạn cùng tham khảo ví dụ dưới đây:

ham ngay trong excel

Trong ụnh chụp màn hình ở trên, cột A chứa các lỗi tên danh sách. Your target is a pull the error description section in the two dot to other column. Tuy nhiên, một điểm cần lưu đó là số lượng hai chấm trong ban đầu chuỗi là khác nhau. Ví dụ ô A3 có 3 dấu chấm, còn cột A5 thì chỉ có một.

Chìa khóa đ đây là dấu tách định vị (tức là 2 chấm trong ví dụ này) cuối cùng trong ban đầu chuỗi. Để làm điều này, bạn sẽ phải sử dụng kết hợp các chức năng kết hợp:

1. Nó là rất dễ dàng để tìm thấy điều phù hợp để làm.

Đây là điều quan trọng nhất cần làm với LEN này:

LEN (A2)

Bước tiếp theo là chuỗi chiều dài tính toán không có dấu phân tách bằng cách sử dụng SUBSTITUTE hàm, thay thế hai chấm:

LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”))

Cuối cùng trừ đi đầu ban đầu chuỗi chiều dài mà không có dấu phân cách từ chuỗi chiều dài tổng thể:

LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”))

Bảo mật các công thức trên mọi hoạt động. Bạn có thể nhập công thức này vào các ô riêng, và kết quả sẽ trả về là 2, là số lượng hai chấm trong ô A2.

2. Thay thế cuối cùng của dấu phân tách bằng độc nhất 1 ký tự. Để trích xuất văn bản sau cuối cùng của dấu phân tách trong chuỗi, bạn sẽ phải đánh dấu cuối cùng của phân tách bằng ký tự nào đó. Để làm điều này, bạn sẽ thay thế cuối cùng của dấu phân tách (tức là 2 chấm) bằng mới ký tự không xuất hiện trong đầu chuỗi, hạn chế như (#).

If the used by the Synthetic Excel SUBSTITUTE function, this function has the first 4 option of option (instance_num) cho phép thay thế 1 ký tự được định nghĩa chỉ trong văn bản chuỗi. Và vì đã được tính toán số lượng phân tách ký tự trong chuỗi, chỉ cần bổ sung thêm hàm trên làm đối số thứ 4 trong khác SUBSTITUTE hàm:

= SUBSTITUTE (A2, “:”, “#”, LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”)))

If enter the public company on a another ô, kết quả trả về là chuỗi: ERROR: 432 # Kết nối đã hết thời gian chờ.

3. Đó là ba hoặc ba năm trước. T thy thuộc ký tự mà bạn sử dụng để thay thế cuối cùng của bộ phân tách, sử dụng hàm SEARCH hoặc hàm FIND không phân biệt chữ hoa để xác định vị trí Trong ví dụ này dấu phân tách (tức hai chấm) được thay thế bằng dấu #, dưới đây là công thức được sử dụng để tìm vị trí của dấu #:

= TÌM KIẾM (“#”, SUBSTITUTE (A2, “:”, “#”, LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”))))

Trong ví dụ này, kết quả trả về là 10, là vị trí của dấu # trong chuỗi đã được thay thế.

4. Tôi muốn giúp bạn điều đó.

Sau khi biết cuối cùng của dấu phân tách vị trí trong một chuỗi, tất cả những gì bạn cần làm bây giờ lấy chuỗi chiều dài trừ đi vị trí cuối cùng trong chuỗi ban đầu:

= RIGHT (A2, LEN (A2) -SEARCH (“$”, SUBSTITUTE (A2, “:”, “$”, LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”))))) )

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình dưới đây, hoạt động công thức hoàn toàn:

ham ngay trong excel

If are doing new a large data, has many ô chứa nhiều dấu phân tách khác nhau, bạn có thể lồng công thức vào IFERROR chức năng.

= IFERROR (RIGHT (A2, LEN (A2) -SEARCH (“$”, SUBSTITUTE (A2, “:”, “$”, LEN (A2) -LEN (SUBSTITUTE (A2, “:”, “”))) )), A2)

Trong trường hợp nếu một công cụ chuỗi có thể không chứa pa-tanh được chỉ định, đầu ban chuỗi sẽ được trả về, như trong dòng số 6 trong ảnh chụp

ham ngay trong excel

4.3 Cách loại bỏ N Ký tự Đầu tiên Trong một chuỗi

Ngoài trích xuất một con chuỗi từ ban đầu chuỗi, Excel RIGHT function còn được sử dụng để loại bỏ số lượng các ký hiệu từ ban đầu chuỗi.

Giả sử trong dữ liệu được sử dụng trong ví dụ trước, nếu bạn muốn xóa khỏi ERROR xuất hiện ở đầu mỗi chuỗi và chỉ để lặp lại số lỗi mã và mô tả phần. To make this thing, only need to but the number of character is being remove from the total string table length and using that number of doing num_chars object in Excel RIGHT function:

RIGHT (chuỗi, LEN (chuỗi) -number_of_chars_to_remove)

Trong ví dụ này, đầu tiên 6 ký tự được loại bỏ (bao gồm 5 chữ cái và 1 dấu chấm) khỏi văn bản chuỗi trong ô A2, sử dụng công thức dưới đây:

= RIGHT (A2, LEN (A2) -6)

ham ngay trong excel

4.4 Hàm Excel RIGHT Có Thể Trả Về Giá Trị Là Một Số Không

Như đã cập nhật ở trên, hàm RIGHT Excel luôn trả về giá trị là văn bản chuỗi ngay cả khi ban đầu giá trị là số.

Tuy nhiên nếu làm việc với các số liệu và bạn muốn kết quả trả về cũng là số. Đơn giản hóa giải pháp là RIGHT hàm trong VALUE hàm, đặc biệt thiết kế để chuyển đổi dạng số sang văn bản.

Ví dụ, để kéo cuối cùng 5 ký tự (mã hóa) từ chuỗi trong ô A2 và chuyển đổi các ký tự được trích xuất thành số, bạn sử dụng công thức này:

= VALUE (RIGHT (A2, 5))

Nén màn hình dưới đây để hiển thị kết quả cho các căn số phải nằm trong cột B, khác với văn bản chuỗi được căn trái trong cột A:

ham ngay trong excel

4.5 T Sai Sao Hàm RIGHT Không Hoạt động Với Giá Trị Ngày Tháng

We have Excel RIGHT được thiết kế để làm việc với văn bản chuỗi, còn ngày tháng được làm đại diện bằng các con số trong hệ thống Excel. Hàm RIGHT không thể lấy từng phần như ngày, tháng hoặc năm. If cố gắng sử dụng RIGHT function để làm điều này, tất cả những gì mà bạn sẽ nhận được là cuối cùng của con số trong chuỗi số ban đầu đại diện cho ngày.

Giả sử trong ô A1 là ngày 18/1/2017. NIGHTu bạn cố gắng sử dụng RIGHT công thức (A1,4) để trích xuất năm, kết quả sẽ trả về là 2753, đây là 4 cuối cùng của số 42753 đại diện cho ngày 18/1/2017.

ham ngay trong excel

V ly làm thế nào để lấy 1 phần cụ thể của 1 ngày? Simple only is used 1 in the Excel function under here:
Có 1 ngày trong ba ngày: = NGÀY (A1)
THÁNG ở đâu? = THÁNG (A1)
Hàm YEAR để kéo theo năm: = NĂM (A1)

Nén màn hình dưới đây để hiển thị kết quả:

ham ngay trong excel

If you are the day of the date by text string, this is the same as when export data from a external source, bạn có thể sử dụng chức năng RIGHT troể ỗ trợ tháng, hạn sử dụng như ngày, tháng, năm:

ham ngay trong excel

5. Một Số Lỗi Hàm Excel RIGHT Hàm Không Hoạt Động Và Giải Pháp Khắc Phục

RIGHT mới có Excel RIGHT không hoạt động trong bảng tính, có thể làm:
1. Trong đầu ban dữ liệu có một hoặc nhiều dấu cách. Để loại bỏ dấu cách, khoảng trống trong các ô, bạn sử dụng Excel TRIM hoặc add-in Cell Cleaner.
2. 0!.
Thử kiểm tra lại lồng nhau các hàm để tìm và khắc phục lỗi.
3. Ban đầu giá trị là ngày tháng. Như đã cập nhật ở trên, RIGHT hàm không thể làm việc với ngày tháng, vì thế nếu ban đầu giá trị là ngày tháng, RIGHT hàm sẽ trả về lỗi.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn các chức năng Ngay trong Excel, các chức năng này được sử dụng để lấy bên trong ký tự phải của chuỗi và qua ví dụ minh họa bạn sẽ thấy

Ngoài ra nếu bạn muốn lấy các ký tự ở giữa, thì có thể sử dụng Mid function trong Excel, trong một chuỗi ký tự dài, việc lấy các ký tự ở giữa là đối kháng Ham Mid in this school will be the most effect

Hàm CONCATENATE hỗ trợ ký tự chuỗi nối trong các cột với nhau, không cần biết bạn có bao nhiêu dữ liệu trong cột cần nối lại, chỉ với tại CONCATENATEmọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

B cn has or use function Right in the public work of my not? If you are you please share with us I some a vài kinh nghiệm cũng như các mẹo sử dụng chức năng Ngay với chúng tôi, tôi bằng cách bình luận bên dưới nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-right-trong-excel-1182n.aspx
Bên cạnh đó, bạn muốn tìm hiểu cách chia chuỗi trong Excel, vậy hãy tham khảo bài viết tại đây.

Ngoài ra: Chia string trong Excel

Ai quan tâm:

ham ngay trong excel

bên phải ký tự cắt function, right excel 2003,


Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hàm RIGHT trong Excel, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, cú pháp, ví dụ mi. Hi vọng qua bài viết này giúp bạn có được kiến thức và mẹo hay về Hàm RIGHT trong Excel, hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, cú pháp, ví dụ mi.

Viết một bình luận