Privacy Policy

Sieutools.com xem trọng quyền riêng tư của bạn. Website cam kết sự riêng tư của bạn và chính sách này giúp bạn hiểu rõ cách Sieutools.com thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bạn.

Sieutools có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư cho phù hợp. Bạn có thể xem bản mới nhất của Chính sách về Quyền riêng tư bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư mới.

Sieutools.com cung cấp các dịch vụ cho bạn tuân theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư sau đây. Vậy nên bạn hãy xem qua nó trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi! 

  1. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Chúng tôi KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập website này.

  1.  KHÔNG CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐỘC HẠI
  • Chúng tôi không cung cấp các phần mềm độc hại, hay phần mềm gián điệp.
  • Các phần mềm được Sieutools.com đưa lên đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi xuất bản. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng.
  1. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB THỨ BA
  • Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Sieutools.com không kiểm soát hay giám sát các nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó.
  • Sieutools.com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website khi truy cập.
  1. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

Người dùng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật trong trường hợp cần thiết.

  1. VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư của Sieutools.com, bạn có thể liên lạc qua thông tin sau:

Website: Sieutools.com

Gmail: Sieutools@gmail.com

Địa Chỉ: 246 Bùi Đình Túy, P25, Bình Thạnh, TPHCM